VCSV

VCSV


Organiseerder

Mev. Rena Boshoff  

Doel

Om 'n lewende verhouding met Jesus Christus te handhaaf wat lewensveranderend is.
Die Bybel te lees en in dissipelskap die opdragte van die Bybel uit te leef.
Betrokke te raak by die gemeenskapsprojekte waar geestelike of fisiese nood is.

Funksionering

Die Christenstudentevereniging se aktiwiteite vind op Vrydae gedurende tweede pouse plaas.

Opleiding

Opleiding word gedoen deur bekwame opgeleide VCSV personeel wat toegerus is vir die taak.
Kringleiers word toegewys as leier van elke klas en tree as leier op in ‘n kleiner kring, waar aktiwiteite aangebied word.

Kampe

Kringleiers en VCSV-lede woon jaarliks ‘n kamp by waartydens geestelike verrykende aktiwiteite gedoen word en waar gesonde interaksie tussen mede Christene plaasvind.
Share by: