KUNSTEFEESTE

EISTEDDFOD & KUNSTEFEESTE


Inskrywings word by die Eisteddfod en Kunstefeeste ten opsigte van voordrag, solosang en beeldende kunste gedoen.

Pretoria Eisteddfod: Solosang

Oudisies vir die onderskeie afdelings word gehou en leerders word deur die skool ingeskryf.

Afrigters - Solosang

Graad RR - R: Mev. Suzanne van der Westhuizen
Graad 1 - 3: Mev. Natalie Brown
Graad 4 - 7: Mev. Nidia Coetzee

Afrigters - Voordrag

Graad RR-R: Mev. Suzanne van der Westhuizen
Graad 1 - 3: Mev. Joekie Ahlers 
Graad 4 - 5: Mev. Adelia Coetzee 
Graad 6 - 7: Mev. Alta-Heléne Burger (Afikaans en Engels)

Beeldende Kunste

Mev. Cornéll van Pyper
Share by: