INTERSENFASE

INTERSENFASE


SKOOLURE

Gr. 4-7: 07:20 tot 13:30

ALGEMEEN

Assessering geskied volgens die Nasionale Protokol vir Assessering en beleide. Aan die einde van elke kwartaal ontvang die leerders ‘n vorderingsverslag.

Aan die begin van elke jaar ontvang elke leerder ‘n skooldagboek waarin tuiswerk geskryf word.

Woensdagmiddae word gereserveer vir ouerafsprake. Afsprake word gereël met die vakonderwysers.

Aan die begin van die jaar word inligtingsaande gehou waartydens ouers volledig ingelig word t.o.v. die akademiese aangeleenthede.

DEPARTEMENTSHOOFDE

GRAADHOOFDE

VAKHOOFDE

Afrikaans: 
Mev. Karen Roberts
Engels: 
Mev. Adelia Coetzee
Wiskunde: 
Mev. Elske van den Berg
Natuurwetenskappe en Tegnologie (gr. 4-6): 
Mnr. Jacques du Plessis
Natuurwetenskappe (gr. 7) en Tegnologie (gr. 7): 
Mnr. Jacques du Plessis
Sosiale Wetenskappe: 
Mej. Tariese Gildenhuys
Lewensvaardigheid: 
Mev. N. Coetzee
Ekonomiese en Bestuurswetenskappe (gr. 7): 
Mej. Tariesa Gildenhuys
Skeppende Kunste (gr. 7): 
Mev. N. Coetzee
Lewensoriëntering (gr. 7): 
Mev. N. Coetzee
Share by: