NASKOOL VAKANSIEPROGRAM

NASKOOL VAKANSIEPROGRAM


2 - 6 Oktober 2017

INSKRYWINGSFORM
Die naskoolsentrum word deur mev. Almarie van den Berg (Naskoolhoof) bestuur.

KOSTE VIR DIE VAKANSIEPROGRAM: 2 – 6 Oktober 2017

R60 per leerder per dag. Inskrywingsvorms kan by die finansiële kantoor ingehandig word of u kan die inskrywingsvorm na mev. Rochelle Scheepers e-pos.
kantoor@tygies.co.za
Leerders kan vir die program inskryf vanaf 5 September – 22 September.

OM U KIND SE PLEK VIR DIE VAKANSIEPROGRAM TE FINALISEER MOET DIE FINANSIËLE KANTOOR DIE BETALING TEEN 27 SEPTEMBER ONTVANG.

SLUITINGSDATUM VIR INSKRYWINGS IS 22 SEPTEMBER. GEEN LAAT INSKRYWINGS SAL NA 22 SEPTEMBER AANVAAR WORD NIE

Wat bied die Tygie-Naskool se Vakansieprogram vir u kind

 • ʼn Bekende, kindervriendelike omgewing met genoeg speelapparaat en speelgoed wat die kinders se ontwikkeling stimuleer.
 • Veilige terrein met streng toegangsbeheer.
 • Van die naskoolpersoneel wat vir u kind bekend is, is in beheer van die vakansieprogram en doen ook die toesig.
 • Daar sal elke dag 2 volwassenes aan diens wees.
 • Die vakansieprogram is uitsluitlik vir leerders van Laerskool Tygerpoort.
 • Vermaak en pretaktiwiteite word beplan en sal deur die personeel aangebied word.
 • Gesonde middagete, ‘n laatmiddag vrug en koeldrank asook aktiwiteite en vermaak is by die dagfooi ingesluit.
 • Vakansieprogram ure is vanaf 7:10 tot 17:00
 • GEEN LEERDERS MAG VOOR 7:10 AFGELAAI WORD NIE.
 • GEEN LEERDERS MAG NA 17:00 EERS AFGEHAAL WORD NIE
MEER INLIGTING
 • LEERDERS MOET ‘N KOSBLIK MET ‘N BROODJIE EN VERSNAPERINGE SAAMBRING.
 • Leerders moet altyd ‘n warm baadjie in hulle tasse hê.
 • Alle besittings van die leerders moet duidelik gemerk wees.

Dagprogram vir die Vakasie

7:10
Aankomstyd
8:00
Register word geneem
8:15
Opening: Bybelstorie en gebed
9:00
Vryspel in die klas: Opvoedkundige speelgoed, klei, teken ens
10:00
Kosbliktyd (leerders eet hulle kospakkies wat mamma ingepak het.)
10:15
Buitespeeltyd
11:30
Kunsaktiwiteit (Bak-en brou, knip en plakwerk, verfwerk ens.)
12:30
Buitespel
13:00
Middagete
14:00
Rustyd
15:00
Buitespel
16:15
Opruimtyd
17:00
Naskool sluit
Vir enige navrae ten opsigte van die vakansieprogram of betalings en inskrywings kan u die volgende persone kontak:

Naskoolhoof

Mev. Almarie van den Berg
E-pos Almarie Skakel

Inskrywings en Rekeninge

Mev. Rochelle Scheepers
E-pos Rochelle Skakel

Vakansieprogram Reëls 

 • Die naskool sluit stiptelik om 17:00. Daar sal ‘n boete van R150 per dag gehef word vir ouers wat hulle kinders laat kom afhaal.
 • Ouers wat hul kinders voor 7:10 in die oggend aflaai, laai hul kinders op eie risiko af, omdat daar eers toesig is vanaf 7:10.
 • Geen leerder sal toegelaat word om die sentrum saam met ʼn vreemde persoon te verlaat nie.
 • Ouers moet voor-af met die personeel reël as ‘n vreemde persoon u kind gaan kom afhaal.
 • Leerders kan vir die program inskryf vanaf 5 September tot 22 September 2017.
 • Die inskrywingsvorms sal op die skool se webblad (www.laerskooltygerpoort.co.za) beskikbaar wees.
 • SLUITINGSDATUM VIR INSKRYWINGS IS 22 SEPTEMBER
 • GEEN LAAT INSKRYWINGS SAL NA 22 SEPTEMBER AANVAAR WORD NIE
INSKRYWINGSFORM
Share by: