BESTUUR

BESTUUR


ADMINISTRATIEF

KANTOORURE

Maandae tot Donderdae: 07:15 - 15:00
Vrydae: 07:15 - 13:30

FINANSIES

Mev. Esté Naude
Mev. Rochelle Scheepers
Mev. Daleen Bekker
Mev. Vanessa Bezuidenhout

BEMARKING

ONTVANGS & SEKRETARESSE VIR HOOF

Mev. Suené Forrester

AFROLWERK & SIEKEKAMER

Mev. Corné Grobbelaar

ADMINISTRATIEF

Mev. Nelly Frylinck
Mev. Katienka de Kock
Mev. Karien Saayman

BEHEERLIGGAAM

Die Beheerliggaam se samestelling volgens die regulasies is as volg:
 • ses ( 6 ) verkose ouerverteenwoordigers
 • drie ( 3 ) personeelverteenwoordigers
 • een ( 1 ) nie-doserende personeellid en die hoof (ex officio)
Die Beheerliggaam se ampstermyn is drie (3) jaar.

Die Beheerliggaam saam met die hoof as onderwysbestuurder gee oor 'n wye spektrum leiding vanuit 'n duidelike visie en missie
Die volgende belangrike substrukture funksioneer binne die Beheerliggaam, naamlik:
 • die dagbestuur
 • die risikobestuur & finansies
 • die menslike hulpbronne en akademie
 • die buitekurrikulêre aktiwiteite ( sport & kultuur )
 • die logistiek ( fisiese fasiliteite )
 • die fondsinsameling en bemarking
 • die sekretariaat en administrasie

BEHEERLIGGAAM - 2015 - 2018

Voorsitter

Mnr. Eugene du Preez
E-pos Mnr. Du Preez

Ondervoorsitter en Finansies

Mnr. Jason Armstrong
E-pos Mnr. Armstrong

Logistiek

Mnr. Pieter du Preez
E-pos Mnr. Du Preez

Regsverteenwoordiger en Menslike Hulpbronne

Mnr. Riaan van der Walt
E-pos Mnr. vd Walt

Sport

Mnr. Johnny Burger
E-pos Mnr. Burger

Befondsing en Klaskoördineerders

Mev. Lizelle Janse van Rensburg
E-pos Mev. Jv Rensburg

Hoof

Mnr. N.J. Coetzee
E-pos Mnr. Coetzee

Akademie en Hulpsentrum

Mev. Anelize Bronkhorst
E-pos Mev. Bronkhorst

Kultuur

Mev. Karen Roberts
E-pos Mev. Roberts

Klerewinkel

Mnr. Erik le Roux
E-pos Mnr. Le Roux

Sekretaresse

Mev. Nelly Frylinck
E-pos Mev. Frylinck

Die volgende portefeuljes word gekoöpteer om die Beheerliggaam in die bestuur van die skool by te staan:

Tygieland en Naskool

Mev. Suzanne van der Westhuizen 
E-pos Mev. vd Westhuizen

Waardesisteme en Dissipline

Mnr. W. Prinsloo 
E-pos Mnr. Prinsloo

Sport (hulp)

Mnr. Charl Venter
E-pos Mnr. Venter

Bemarking

Mev. Sonja Müller
E-pos Mev. Müller

IT

Mnr. Quinton Smit
E-pos Mnr. Smit

DAGBESTUUR

Die primêre taak van die dagbestuur is om toe te sien dat die skool effektief funksioneer, sodat elke leerder volgens sy/haar potensiaal ontwikkel, dat kwaliteit onderrig geskied en verder hanteer hulle die dag-tot-dag-aktiwiteite.

Die volgende bestuurareas word spesifiek deur die dagbestuur hanteer, naamlik die:
 • Akademiese beplanning wat kwaliteit onderrig bevorder
 • Uitoefen en kontrole oor alle skoolaktiwiteite
 • Assessering en evaluering van die skoolstelsel binne die Suid-Afrikaanse Skolewet
 • Personeelindeling en -inskakeling
 • Personeelopleiding en ontwikkeling
 • Dissipline
 • Buitekurrikulêre beplanning (Sport en Kultuur)

Die dagbestuur van die skool is as volg saamgestel:

Hoof

Mnr. N.J. Coetzee
E-pos Mnr. Coetzee

Adjunkhoofde

Mnr. E. Wasserman
E-pos Mnr. Wasserman
Mnr. W. Prinsloo 
E-pos Mnr. Prinsloo

Departementshoofde GSF

Mev. M. Risseeuw
Mev. A. Bronkhorst

Departementshoofde ISF

Mev. R. Lottering (Intern)
Mev. D. Beukes
E-pos Mev. Beukes

Departementshoof Opvoedkundige Leiding

Mnr. S. Erasmus
E-pos Mnr. Erasmus

Departementshoof - Sport

Mnr. Erik le Roux
E-pos Mnr. Le Roux

Kultuurhoof

Mev. N. Coetzee
E-pos Mev. Coetsee

Bemarker

Mev. Sonja Müller
E-pos Mev. Müller

Graad RR en -R (Tygieland)

Mev. S. van der Westhuizen
E-pos Mev. vd Westhuizen
Share by: