UIT DIE HOOF SE PEN

UIT DIE HOOF SE PEN


Laerskool Tygerpoort se leuse is nie verniet “Doelgerig” nie. Hier strewe ons doelgerig al vir meer as 110 jaar. Ons is trots en woeker en werk baie hard om etiese waardes uit te leef wat kwaliteit onderrig en gelyke geleenthede daarstel om sodoende gelukkige kinders en ondersteunende ouers te verseker.

Vandag is die strewe steeds om te bou en te verbeter en net die beste vir die skoolgemeenskap te verseker.

Elke leerder word as uniek beskou en so gelei dat hulle hul potensiaal ten volle kan ontwikkel en verwesenlik. Om suksesvol te wees, streef die Tygies daarna om op sterk punte te fokus en nie op swakhede nie. Leerders word geleer om eie denke te bou in omgewings wat geleenthede daarvoor skep.

Vernuwing en die vorming van die regte waardes is die rigsnoer van onderrig in die klaskamer. Tegnologie dra by tot kreatiewe, interessante en lewendige klasaanbiedings en elke klaskamer is toegerus met dataprojektors en internet.
Ons volg ‘n unieke leesprogram in die grondslagfase wat leerders leer om vinniger te kan lees, skryf en reken en om toekomstige leer te verseker. Ons wiskunde standaard is van die beste en ons leerders presteer elke jaar uitstekend met die olimpiades wat die department aanbied. Leerders bou daarop voort in die hoërskool en dit is sigbaar in die uitsonderlike prestasies wat daar bereik word.

Verskeie kreatiewe vaardighede in die kunsklas skep geleenthede vir leerders om kreatiewe denke visueel te verbeeld. Musiek vorm deel van ons kurrikulum en so verseker ons ‘n holistiese benadering tot leer.

Met ‘n geesdriftige, toegewyde en goed opgeleide personeelkorps, word leerders begelei en die pad aangewys om hulle voor te berei vir die lewe.

Op ons pragtige, groot, oop terrein wat ‘n unieke “plaasatmosfeer “ skep, kan leerders kaalvoet skool toe kom waar hulle die beste van twee wêrelde kry, ‘n skool naby die stad met ‘n unieke karakter.

Word ‘n Tygie en word deel van die Trotse Tygie Wenspan !

Mnr NJ Coetzee
Skoolhoof 
Share by: