HULPSENTRUM

TYGIE-HULPSENTRUM


Ons is trots om te sê dat Laerskool Tygerpoort vanaf 2015 beskik oor ‘n Hulpsentrum wat die rol van die Skool-ondersteuningspan (SOS) vervul. 

Die Tygie-Hulpsentrum verskaf hulp en ondersteuning aan die leerders in die vorm van skolastiese evaluasies, berading, algehele emosionele bystand, remediërende onderrig asook motoriese assessering en hulpverlening. 

Koördineerder

Mev. Jana Botha 
Skakel Jana E-pos Jana

Opvoedkundige Sielkundige

Mev. Chantal van Niekerk

Remediërende Spesialis

Mev. Marlene Irving van der Walt

Remediërende Onderwyser - Grondslagfase

Mev. Jana Botha 

Kinderkinetikus

Mev. Sunet Olivier

PRIVAAT PRAKTYKE


Aandag- en Konsentrasieterapeut (BioLink)

Mev. Hestine du Preez

Spraak-, Taal- en Ouditiewe Persepsieterapeut

Mev. Alida Roos

Maatskaplike Werker en Spelterapeut

Mev. Madeleen Vermaak 

Arbeidsterapeut

Mev. Mia de Wet
Share by: