JUNIORKOOR

JUNIORKOOR


Afrigters

Mev. Nidia Coetzee en mev. Cornéll van Pyper

Doel

Om 'n liefde vir musiek by die leerders te kweek, om 'n hoë standaard te handhaaf en sodoende die skool se beeld te bevorder.

Oefentye

Maandae: 13:30 - 14:45

Oudisies

Vind plaas aan die einde van elke jaar.

Koorklere

Amptelike koordrag word verskaf deur die skool teen R80 huurgeld per lid. 'n Wit skoolhemp word self deur elke lid aangekoop.

Optredes

Aan die begin van die jaar word 'n ken-mekaar-funksie gehou.
Kooroefennaweke word deur die jaar by die skool gehou.
Koorfeeste word bygewoon.
Share by: