NASKOOL

NASKOOL (Gr 1 - 7)


Met aankoms by die naskool kry leerders ‘n gesonde ete en later weer verversings. Die naskool is ‘n veilige omgewing waar daar hard aan huiswerk gewerk en daarna baie lekker gespeel word. Daar is selgs tussen 12 tot 16 leerders per klas. Die personeel het baie goeie ondervinding. U kind is in baie goeie hande by dié naskool.

Ons is tans 126 voltydse inskrywings en 42 dagbesoekers. Dagbesoekers ontvang ‘n rekening vir die maand se bywoning.

Daar is twee aparte speelareas. Juniors en seniors word geskei gedurende buitespel.

Ons bied ook ‘n vakansieprogram aan gedurende vakansies. Gedurende die vakansieprogram word leerders besig gehou met eksprimente, kunsaktiwiteite, bak-en- brou, instappies en vele meer Ons hou selfs sandkasteelkompetisies.

Tygies-naskool is lekker!

Tygie-Naskool Personeel

  • Mev. Antionettte Bronkhorst (Toesig en huiswerk: Graad 2)
  • Mej. Twanette Bronkhorst (Toesig en huiswerk: Graad 3)
  • Mej. Bernadette Lourens (Toesig en huiswerk: Graad 5-7)
  • Mev. Bonita Majiet (Assistent)

Dagprogram

13:30 - 13:35
Register word geneem
13:35 - 14:00
Middagete
14:00 - 14:15
Buitespel
14:15 - 16:44
Huiswerk, studietyd en buitespel
16:45 - 17:00
Opruimtyd
17:00 - 17:30
Storietyd en Binnespel (In juffrou Anika se klas)

Naskooltye

Die Tygie-naskoolsentrum sal van Maandag tot Vrydag, tydens amptelike skoolkwartale soos bepaal deur die GDO, vanaf 13:30 tot 17:30 oop wees. Die sentrum sal nie publieke- en skoolvakansiedae oop wees nie.

Vir enige navrae kontak die volgende persone:

Naskoolhoof

Mev. Almarie van den Berg
E-pos Almarie Skakel

Inskrywings en Rekeninge

Mev. Rochelle Scheepers
E-pos Rochelle Skakel

Naskool Vakansieprogram

Tygie-Naskool bied 'n vakasieprogram aan, uitsluitlik vir Leerders van Laerskool Tygerpoort.
LEES MEER

Spyskaart - Middagetes

Smaaklike middagetes word vir die Tygies voorberei. Die spyskaart maak voorsiening vir 3 gekookte etes per week. Die spyskaart word 2 weekliks herhaal.

Versnaperings word om 15:30 bedien om die hongerpyne weer te stil. Dit sluit 'n vrug en koeldrank in.
Share by: